1. Konzultant firemních strategií

Důvěryhodný partner pro strukturovanou inspiraci „Cesty kupředu“, stimulující udržitelný růst firmy

Inspirování, podněcování odvahy ke změnám, využívání nejnovějšího know-how v oblasti růstových příležitostí a efektivity řízení pro maximální využití firemního potenciálu a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti.

OBLASTI PORADENSTVÍ

Nejpokrokovější – praktická – zákaznicky orientovaná řešení

  • Firemní strategie a plány
  • Efektivita marketingu a obchodu, zvyšování návratnosti investic
  • Řízení změn
  • Optimalizace organizačních struktur
  • Zvyšování profesních znalostí a zkušeností vašeho týmu

Na míru šitá řešení odpovídající vašim potřebám

Pojďme prodiskutovat vaše potřeby

Some men see things as they are, and say, „Why?“ I dream of things that never were, and say, „Why not?“

George Bernard Shaw

Inspirovaní a spokojení partneři

Jana umí převzít těžké úkoly a dodat velmi dobré výsledky i v nepříznivých podmínkách. Mám plnou důvěru v její schopnost vytvořit a zrealizovat obchodní strategie, které fungují.

Sally Cohen Non Executive Director Marks & Spencer U.K.