Příspěvky Jany Budíkové do tisku

Články v předních českých časopisech a novinách

Stáhněte si každý článek v pdf – stačí jen kliknout na podtržené.

Rozhovory s Janou Budíkovou

Rozhovory v předních českých časopisech a novinách

Projeďte si celou stránku dolů anebo si stáhněte pdf kliknutím na název článku.

Inspirovaní a spokojení partneři

Rád se obracím na Janu, kdykoliv pořebuji vizionářský pohled.

Bohuslav Bohunek šéfredaktor časopisu Trend Marketing