Inspirovaní a & spokojení partneři

  Jana je člověk, který jde okamžitě k výsledkům. Je velmi dobrá v oblasti emocionální inteligence. Oceňuji její trpělivost, snahu zlepšovat praktické dovednosti lidí kolem sebe i své. Má objektivní názory a v neposlední řadě tvrdě pracuje.

  Jaroslav Řasa Zakladatel ABRA Software

  Rád se obracím na Janu, kdykoliv pořebuji vizionářský pohled. Jana napsala pro Trend Marketing řadu článků, které se zabývaly tématy, které odborná veřejnost teprve začínala diskutovat a jejich důležitost se teprve ukázala během času. Spolupracujeme také v oblasti marketingových konferencí, které organizuje vydavatelství Economia.

  Bohuslav Bohuněk Šéfredaktor časopisu Trend Marketing

  Jana je šéfová, se kterou je radost pracovat. Má jasnou vizi a strategii, pro kterou vždy dokáže nadchnout ostatní, s nadšením identifikuje nové příležitosti, a vede tým k inovativním řešení. Jana je mistrem řízení změn a rozvíjení lidí, a proto vždy dokáže dodat udržitelný růst obratu i zisku.

  David Werner Marketing Director McDonald´s

  Jana má jasné vize a tvrdě pracuje, aby je naplnila. Má velké nadšení pro práci a je odhodlána splnit své cíle. Má dlouhodobé zkušenosti v marketingu a obchodu.

  Dita Stejskalova Managing Partner, Ogilvy Public Relations Worldwide

  Jana je obzvláště talentovaným marketérem. Odlišuje se od ostatních v několika dimenzích. Za prvé má schopnost zapojit a nadchnout každého pro společný cíl , bez ohledu na oddělení. Za druhé umí převzít těžké úkoly a dodat výsledky i v nepříznivých podmínkách. Mám plnou důvěru v Janinu schopnost vytvořit a zrealizovat marketingové strategie, které fungují.

  Sally Cohen Non Executive Director Marks & Spencer

  Jana má jedinečný talent. Mluví několika jazyky, má vynikající mezilidské dovednosti a nadprůměrné marketingové schopnosti. Jana je inteligentní, naslouchá ostatním a má strategické chápání byznysu. Rád jsem s Janou pracoval a určitě bych další spolupráci opět uvítal v budoucnosti.

  Simon Cunningham Chief Marketing & Sales Officer

Inspirovaní a spokojení partneři

Jana má velkou vášeň pro značky, inspiruje tým. Umí definovat vítězné strategie, které vedou k růstu firmy. Je velmi spolehlivá a plní své sliby.

Erik Ziegler Supply Chain & IT Director, Beam Global Spirits & Wines